EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 14 de març de 2014

La opinió de un metge de família i membre del Consell d ́Administració de l ́ICS en representació dels professionals sanitaris.


Francesc Borrell sobre l'acord de reordenació de la gestió sanitària a la provincia de Lleida opina que  .." el  trossejament de l ́ICS implicarà tant d'esforç que perdrem 1 o 2 anys clau per la seva ja iniciada modernització ....   Ara ja tenim l’experiència de les Gerències Territorials úniques que han suposat un empobriment intel·lectual de l'Atenció Primària, i el que es proposa és reeditar aquest disseny a gran escala.    http://focap.files.wordpress.com/2014/03/un-canvi-sustancial-en-el-disseny-f-borrell.pdf 

dilluns, 10 de març de 2014

Un acord de govern sense justificació assistencial ni docent

 L'acord del Govern de 25 de Febrer sobre la reordenació de gestió de la Sanitat Pública a la província de Lleida, vol  integrar serveis en un"ens" públic no subjecte a dret administratiu i per tant opac a la fiscalització quan en el mateix escrit es llegeix que el ICS gestiona pràcticament la totalitat de la atenció primària.  http://www.cronicaglobal.com/ca/downloads2/20140307salut2.pdf Entre els dos hospitals més importants ja hi ha establertes sinergies segons es llegeix al mateix acord. Els 4 centres restants no arriben a sumar 200 llits en conjunt.
Dels 1749 llits de la província de Lleida el 50% (885) són llits públics i 1 sol centre de 442 llits esta acreditat per la docència (Arnau de Vilanova) http://hospitales.findthebest.es/d/c/Catalu%C3%B1a/L%C3%A9rida

dimarts, 4 de març de 2014

6 mesos per tenir preparada una nova sangria a la Sanitat Pública Catalana

L'encàrrec que el Govern fa al Cat Salut perquè en un plaç inferior a 6 mesos proposi el projecte de "unificar sota la titularitat d'un únic ens jurídic de naturalesa pública propi i independent tots els dispositius assistencials de la zona de Lleida" és un cop fort contra la Sanitat Pública catalana. Agraïm profundament a Albano Dante http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/ERC-marca-blanca-corrupcion-sanitaria_6_234886532.html que ens faci veure la importància de la proposta i les incongruències dels polítics actuals front de tot això que es prepara. Com ell mateix diu quan ens diuen que creen un  "nou ens jurídic de naturalesa pública" en realitat hem de llegir  "una nova entitat opaca i fora de control democràtic". I això és un tema tan vell que ell també ens recorda les paraules d'un diputat al Parlament català : "la creació d'empreses públiques i entitats instrumentals s'escapen del necessari control polític i democràtic.  Encara que elles depenen en bona mesura dels recursos públics no estan subjectes al control i a la fiscalització democràtica d'aquest  parlament.  Joan Ridao · 10 de diciembre de 1998 · Parlament de Catalunya".