EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 12 d’agost de 2014

Noves informacions sobre les negociacions secretes de la Direcció General de Comerç de la Comisió Europea per obrir tots els serveis públics al benefici privat

de la plataforma por la defensa de la sanidad pública de Asturias .....Recientemente (19 de Junio), Wikileaks ha filtrado una nueva alarma sobre las negociaciones secretas de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea para  incluir los servicios públicos en un acuerdo comercial  de servicios (TISA). Otro proyecto secreto que se viene a sumar a CETA (con Canadá) y TTIP (con Estados Unidos). TISA abrirá los servicios públicos al beneficio privado: (el agua, la energía, la salud, la educación, la normativa ambiental y eliminación de residuos, el cuidado de niños, los servicios postales, las licencias de  radiodifusión, el transporte y otros.... per llegir més http://www.sanidadpublicaasturias.org/?p=949

diumenge, 3 d’agost de 2014

El comú denominador entre "Unidades de Gestión Clínica" o "Instituts d'Especialitat"

Aprofitant la Llei 10/2013 destinada a regular temes relacionats amb la fármaco-vigilància es va introduir a la disposició final quinta: la creació d’Àrees de Gestió-Clínica (AGC) amb el personal regulat per el règim de les empreses privades. Per altra banda el Govern central va firmar un acord amb el "Foro de la Profesión" que a canvi d’algunes prebendes recolza la “laboralització" del personal de les Unitats de Gestió Clínica.
La FADSP preveu antre altres conseqüències:
1. Fragmentació dels sistema sanitari en múltiples empreses en les que entraria capital privat que podrà influir en "que fer, com i amb que" en la política sanitària i els processos assistencials.
2. Les decisions dels professionals sanitaris podran ser sotmeses a les polítiques empresarials amb facilitat
3 Els drets dels treballadors sanitaris i entre ells el de la llibertat de decisió es perdran o deterioraran
4. Desapareixerà el model actual d'Atenció Primària; la seva activitat quedarà sotmesa als interessos empresarials de les noves unitats amb la funció de realitzar el cribat de pacients atenent a criteris de rendibilitat  (Un cert tipus de cribatge ja és realitat amb el Model d'atenció a la Cronicitat Avançada a Catalunya).
5. Augment de la despesa innecessària (burocràtica)
6. Pèrdua de qualitat, seguretat i d'accés als serveis per part de la ciutadania, especialment els afectats per patologies no rentables econòmicament per a les noves Unitats que si es podran apropiar dels beneficis econòmics que generin.
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/noticias/739-informe-unidades-de-gestion-clinica-un-rodeo-para-la-privatizacion-sanitaria
Aquesta mateixa (Disposición quinta del RD10/2013) facilitarà la implantació a Espanya de tot el seguit de lleis i reglaments i que faran de la Unió Europea una franquícia USA tot seguit de l'acord entre USA i la UE (TTIP), que es prepara per signar l'any 2015. http://gestiodelasalut.blogspot.com.es/2014/06/mes-sobre-el-tractat-la-sombra-entre.html  Tota la sanitat serà mes cara i menys integrada, per tant mes ineficient econòmicament pel 99 % dels europeus. En canvi si serà molt mes rentable pels mercaders dels paradisos fiscals que, com els Pujol de tot el mon (en realitat l' 1 %) sols utilitzen la Pàtria i la Llei pel benefici mercantil.