EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 18 de novembre de 2014

Dades que fan reflexionar abans de que el proper 1 de gener comenci a funcionar el Consorci Sanitari de Lleida

Els Consorcis, les Fundacions i les Empreses Públiques són entitats instrumentals. Totes elles conformen un sector públic (finançament públic majoritari) no administratiu que a Catalunya gestionen una part important del diner públic, eludeixen el Dret Administratiu, els treballadors no tenen perquè ser funcionaris (i un element molt important  és l’absència de control dels salaris dels directius) i actuen amb gran opacitat. De l'auditoria de 25 d’aquestes empreses, només 8 van tenir un resultat favorable. http://publicacions-acdsp.blogspot.com.es/

dijous, 13 de novembre de 2014

L'Assegurança Sanitària Lliure a Catalunya


 L’any 2012 segons la informació del Departament de Salut havia 2.008.366 persones assegurades. 26,5% de la població de Catalunya. Sobre tot a partir de l’any 2010, hi ha hagut augment que va ser del 10% al 2011 i de més del 5% al 2012. El conjunt de les primes va arribar a 1.445.765.000 € l'any 2012. http://publicacions-acdsp.blogspot.com.es/
      L’edat, el lloc de residència i el sexe també, poden determinar la tarifa a pagar. En alguns casos, quant més avançada és l’edat de l’assegurat més augmenta la quota; així, els que superen els 60 anys poden arribar a pagar casi el doble que els menors de 18. .....
Hi ha diferents tipus d’entitats d’assegurança privada a Catalunya, agrupades en 2 grans grups ENTITATS MERCANTILS i MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL (totes privades)
     La major part de les ENTITATS MERCANTILS  són del tipus de SOCIETAT ANÒNIMA (Asistència Med Col.,ASISA, AXA, DKV, Mapfre, RACC, SANITAS ....) empreses amb ànim de lucre....
Les MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL Són empreses sense ànim de lucre ... entre elles Mútua de Terrassa amb 5.128 afiliats,  Mutuam  929 assegurats, Mútua General de Catalunya amb 74.588 assegurats....   
Les Mútues amb major nombre de pòlisses no són les més ben valorades pels metges. En una mostra del Col·legi de Metges de Barcelona sobre 13 Mútues, les dos asseguradores més importants es situen en els llocs 7 i 8 respectivament
A Catalunya 166.245 persones que pertanyen als col·lectius de FUNCIONARIS han optat per rebre l’assistència sanitària universal mitjançant una entitat d’assegurança lliure, ... representen el 8,9% del total d’assegurats amb pòlisses d’assistència sanitària privada per prestació de serveis. .... Les asseguradores són majorment ADESLAS, DKV i ASISA. SANITAS ha rescindit els seus serveis a MUFACE.... (comentari) No veiem que la contribució d’aquestes entitats privades (algunes amb afany de lucre i totes elles de gestió privada), a l’activitat assistencial del nostre país no pugui ser en gran part assumida progressivament per la Sanitat Pública (al contrari del que es propugna) amb un cost global menor del PIB dedicat a Sanitat (la suma entre l’aportació pública i privada) i amb igual qualitat i millor integració dels serveis. És hora de fer estalvis en el diner públic. 

dimarts, 4 de novembre de 2014

Oposició al Consorci dins de la Univesritat de Lleida

...... "los órganos de representación del personal de la Universitat de Lleida (UdL) y los agentes sociales han pedido la retirada del proceso de constitución del Consorcio Sistema Integral de Salud Lleida del orden del día del consejo de gobierno de la institución que se reúne este miércoles, argumentando que este consorcio abre la puerta a las privatizaciones"http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ics-cree-son-pocas-35000-firmas-recogidas-lleida-servicio-100-publico-20141028145021.html
El gerent territorial de (Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i del ICS de Lleida Jaume Capdevila declara que defensant el  Consorci no es fa altra cosa que defensar un sistema sanitari cent per cent públic.
Per aclarir el concepte de entitat pública a que es refereix el gerent, la web del GSS explicita el següent:
L'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat, l'actuació de la qual s'ajustarà al dret privat. GSS, s'adscriu al Servei Català de la Salut.
 Moltes persones entenem que les empreses públiques que s'ajusten al dret administratiu no són exactament iguals que les regides pel dret privat Per exemple les diferencies en quant a control de les seves despeses per la comunitat no són les mateixes que les administrades pel dret privat. Això ho ha demostrat clarament la revista Cafè amb Llet els darrers temps.
És en aquest sentit, per l'opacitat administrativa que aporta el dret privat el perquè no les identifiquem com empreses 100% públiques. No es posa en dubte que la propietat és 100% pública ni que atengui als ciutadans encara que avui dia amb el Decret 16/2012 es puguin recollir casos de manca d'atenció en cantres públics.
 http://issuu.com/acdspfadsp/docs/informepasucat_octubre2014__1_/1

dilluns, 3 de novembre de 2014

El perill de les incineradores. Xerrada a Moncada de Dr Olea i la Dra Valls


Quan disminueixen els recursos per investigar perdem molts professionals que van a investigar a l'estranger després de fer tota la seva formació aquí. El que poques vegades s'explica és que també es perden oportunitats d'estudiar problemes que necessiten ser investigats justament en el nostre país