EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 20 d’abril de 2018

IMPACTE EN LA SALUT DELS CIUTADANS DE BARCELONA DE LA SITUACIÓ DEL DRET A L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA


Segons dades obtingudes de 100 persones que s’han apropat a la PAH BCN (Plataforma Afectats per la Hipoteca) i a la APE (Agència contra la Precarietat Energètica) mitjançant una entrevista personalitzada d’una durada entre tres quarts i una hora, s’observa un empitjorament  molt clar dels dos indicadors de salut estudiats respecte a la població general de Barcelona.

El primer indicador: l’estat de salut autopercebut es va categoritzar com dolent, si la persona declarava que el seu estat de salut era dolent o molt dolent, i  bo, si la persona declarava que la seva salut era bona, molt bona o excel·lent:
El 30% dels homes entrevistats van declarar que la seva salut era dolenta enfront del 54,8% de les dones.  A la població en general de Barcelona segons l’enquesta de Salut de l’any 2016 aquestes dades eren  15,5% per els homes i el 22,6% per les dones

El segon indicador és la Salut Mental valorada segons 12 punts que formen part de l’escala d’ansietat i depressió del Qüestionari General de Salut de Goldberg (Shapiro, Skinner, Kramer, Steinwachs, & Regier, 1985) i representa el nivell de malestar mental actual. Consta de 12 ítems, referents a problemes que ha tingut la `persona enquestada en els últims 30 dies. Les persones amb 3 problemes o més són considerades en risc de patir una mala salut mental o patiment psicològic.
S’observa que el 70% dels homes i el 82,3% de les dones de la mostra presenten mala salut mental. En la població general de Barcelona, els percentatges van ser d’un 16,5% en homes i  20,3% en dones l’any 2016 (Agència de Salut Pública de Barcelona, 2016).

El 68% de le persones enquestades són dones.

Fa 10 anys només 8% de les persones entrevistades amb perfil similar eren menors de 36 anys; ara són el 16%. És remarcable que 32% són famílies monomarentals

Informació elaborada per l’Observatori DESC (ODESC), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), APE, PAH BCN i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i presentada com
Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona 
http://observatoridesc.org/novetat-informe-situacio-del-dret-lhabitatge-pobresa-energetica-i-seu-impacte-salut-barcelona
Informe I

diumenge, 8 d’abril de 2018

FALTEN METGES A CATALUNYA?A la 17a Jornada d’Estiu de la Professió mèdica, el juliol de 2017 es va explicar que més de 9.000 metges actualment en actiu es jubilaran en els propers 10 anys. Són un 28% dels que havia en aquell moment  https://issuu.com/comb/docs/revistacomb151   Es proposen unes mesures pal·liatives com flexibilitzar el sistema per permetre l’adequació a les necessitats de cada moment entre altres, però potser hi ha una que podria tenir valor pràctic : la necessària millora de les condicions laborals
Nomès a Atenció Primària el Cat Salut reconeix que calen 1.500 professionals. Amb aquest dèficit ens podem fer perfectament a la idea de quines són les condicions laborals en aquest sector fonamental per el nostre sistema sanitari públic.  També reconeix el Cat Salut la manca de pediatres.  
Segons dades del Consell General de Collegis de Metges, Catalunya és la Comunitat Autònoma líder de l’Estat en l’expedició de certificats d’idoneïtat per sortir a treballar fora d’Espanya 726 dels 3.200 demanats a tot Espanya el darrer any.
De 2012 a 2016 més de 15.000 metges han demanat aquest certificat a tot l'Estat
Ens falten metges i Espanya és el 3er país del món amb més facultats de Medicina, 39,  només tenim al davant Corea i Sudàn  http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2014/04/28/1095519/espana-tercer-pais-mundo-facultades-medicina.html