EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 20 d’abril de 2018

IMPACTE EN LA SALUT DELS CIUTADANS DE BARCELONA DE LA SITUACIÓ DEL DRET A L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA


Segons dades obtingudes de 100 persones que s’han apropat a la PAH BCN (Plataforma Afectats per la Hipoteca) i a la APE (Agència contra la Precarietat Energètica) mitjançant una entrevista personalitzada d’una durada entre tres quarts i una hora, s’observa un empitjorament  molt clar dels dos indicadors de salut estudiats respecte a la població general de Barcelona.

El primer indicador: l’estat de salut autopercebut es va categoritzar com dolent, si la persona declarava que el seu estat de salut era dolent o molt dolent, i  bo, si la persona declarava que la seva salut era bona, molt bona o excel·lent:
El 30% dels homes entrevistats van declarar que la seva salut era dolenta enfront del 54,8% de les dones.  A la població en general de Barcelona segons l’enquesta de Salut de l’any 2016 aquestes dades eren  15,5% per els homes i el 22,6% per les dones

El segon indicador és la Salut Mental valorada segons 12 punts que formen part de l’escala d’ansietat i depressió del Qüestionari General de Salut de Goldberg (Shapiro, Skinner, Kramer, Steinwachs, & Regier, 1985) i representa el nivell de malestar mental actual. Consta de 12 ítems, referents a problemes que ha tingut la `persona enquestada en els últims 30 dies. Les persones amb 3 problemes o més són considerades en risc de patir una mala salut mental o patiment psicològic.
S’observa que el 70% dels homes i el 82,3% de les dones de la mostra presenten mala salut mental. En la població general de Barcelona, els percentatges van ser d’un 16,5% en homes i  20,3% en dones l’any 2016 (Agència de Salut Pública de Barcelona, 2016).

El 68% de le persones enquestades són dones.

Fa 10 anys només 8% de les persones entrevistades amb perfil similar eren menors de 36 anys; ara són el 16%. És remarcable que 32% són famílies monomarentals

Informació elaborada per l’Observatori DESC (ODESC), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), APE, PAH BCN i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i presentada com
Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona 
http://observatoridesc.org/novetat-informe-situacio-del-dret-lhabitatge-pobresa-energetica-i-seu-impacte-salut-barcelona
Informe I