EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dijous, 10 de maig de 2018

Contractació Pública Socialment Responsable i entitats proveïdores

Un treball de col·laboració entre la patronal aplegada en el CSSC i l’Ajuntament de Barcelona
Segons l’apreciació dels que han elaborat el treball hi ha tres tipus de contractes de Serveis Sanitaris. Dos d’ells no són directament assistencials. Un són les obres  i l’altre, objecte del treball, són els serveis de “bates blaves”: neteja, cuina, manteniment, bugaderia i uniformitat, seguretat, transport i logística. Per a la Organització Mundial de la Salut (OMS) en canvi, els treballadors sanitaris són les persones que duen a terme tasques que tenen per principal finalitat la de promoure la Salut 
Seguint l'OMS i la pròpia experiència som del parer que dins dels serveis sanitaris tots els treballs tenen per finalitat l’atenció sanitària i per tant tots ells són assistencials. No tenen responsabilitat en l’atenció sanitària la neteja i la cuina?. 
 Els que han treballat en els anys 70 i 80 en centres hospitalaris per exemple, han vist funcionar els centres sanitaris amb cuina i neteja pròpia. També han vist com criteris economicistes i sense valoració de la seva repercussió econòmica, social i sanitaria van fer “externalitzar” aquestes i altres labors anys desprès, sense millores ni en l’assistència ni en salaris i si en beneficis d’entitats receptores de contractes.
Internament, en el treball diari es valora la coordinació, l’expertesa en una sèrie de coneixements incorporats progressivament per tots els treballadors en l’exercici de la seva feina i que tenen valor social-sanitari ja que estan construïts sobre les necessitats i característiques particulars de cada lloc.  Perquè no podrien aspirar tots ells a una carrera professional que incorpori aquests coneixements i contribueixi a fer més bé la feina i a un ambient de treball cohesionat?.
Procurar una gestió única per part de l’administració pública de tot servei que es dona en una empresa pública sanitària suposaria poder dedicar els enormes esforços per valorar i controlar la repercussió social dels centenars de licitacions i contractes, necessaris en les condicions actuals, a tasques repercutint directament en la millora de l’atenció sanitària sigui amb bata blanca, blava o sense.