EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dilluns, 28 de maig de 2012

El darrer video de "cafè amb llet". Una lliçó sobre la Sanitat i la Política Catalana

http://www.cafeambllet.com/press/?p=17269...  la millor manera de defensar l’honor de les persones que gestionen la sanitat pública catalana és que aquestes: A.- Donin explicacions clares sobre la gestió dels recursos públics. B.- Responguin amb claredat i rapidesa a les preguntes que fan els ciutadans com Marta, com Albano o qualsevol altre que vulgui conèixer l’ús que es fa dels seus diners. C.- Lluitin per posar fre a les múltiples irregularitats que han fet del nostre sistema sanitari un forat negre de diners públics....


dissabte, 26 de maig de 2012

El tancament de centres d’Assistència primària no fa visible l’abast de la repercussió de les retallades del pressupost

La disminució de la plantilla global dels centres i serveis d’Atenció Primària: més de 1.000 persones. Només la reducció d’estatutaris de l’ICS fixos i interins sense eventuals representa la pèrdua de 489 persones. I molt important els contractes renovats ja no són de 36 h/setmana, sinó de 25 h/setmana, el que suposa un 30% de disminució horària de la nova plantilla
A més cal afegir:
Reducció de la capacitat diagnòstica i per tant de la capacitat resolutiva per disminució del pressupost del 12,46 % en el capítol de bens i serveis i disminució del 3,99 % del pressupost de proves complementàries
Disminució de 54,4% del pressupost d’equipament, manteniment i inversions al l'ICS
Alguns progressos assolits i que ara que perillen:
Al 2009 s’havia assolit un bon control de la HT en 47,9% d’hipertensos front al 39,6 del 2005 i un bon control dels diabètics en 64.6% front el 54,5% prévi el 2005.
Es va produir una reducció progressiva i constant de les despeses en medicaments prescrits en els centres de salut, la reducció del nombre d’urgències hospitalàries per habitant, i l’estabilització del percentatge de ciutadans que van precisar utilitzar la xarxa hospitalària (7,5%).
http://focap.wordpress.com/2011/10/20/focap-adverteix-de-les-consequencies-de-les-retallades-sobre-aps/

divendres, 25 de maig de 2012

Dades sobre retallades al Octubre de 2011 referides en la Denuncia de la PARS (plataforma d’afectades per les retallades en sanitat) i basades en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya C-167. Comissió de Salut


Després de l’estiu el tancament de Centres d’atenció Primària  (CAP) va passar del 15 al 8,4% (sense contar el CAP de Bellvitge que es va tancar 2 dies després de la compareixença), Centres d’Atenció Continuada van passar del 29 al 57%, Llits Estandar del 22,1 al 10.3%, Centres d’Atenció Primària del 15 al 8,4%, Llits de Serveis Crítics del 21,4 al 4,5%, Consultoris locals del 23,4 al 0.7%
Una proposta de resolució sobre el manteniment del servei d’urgències als centres d’atenció primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva) (tram. 250-00407/09), va ser rebutjada en aquesta Comissió
(El DiariSessions del Parlament de Catalunya reprodueix només les intervencions orals fetes durant la sessió. La resta de documentació que acompanya la intervenció es pot consultar a l’expedient de la comissió).http://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/articulo-principal-esp-pars/

dimecres, 23 de maig de 2012

Els ciutadans recolzen les reclamacions contra les conseqüències de les retallades a la Sanitat Pública

Cada dimecres al matí es dona informació davant les portes del hospital de Bellvitge de la Iniciativa Penal Popular per voluntaris de les associacions de veïns del àrea del Baix Llobregat l'Hospitalet ihttp://iniciativapenalpopular.info/index.php/adhesiones-adhesions/

dimarts, 22 de maig de 2012

El vot unànime del Parlament català fa fracassar el pla de Josep Prat de fragamentar l'ICS

... La derrota formal del pla de Prat, (a la imatge) consistint a substituir l'ICS per 22 empreses privades, es produí en el curs d’una gran reunió celebrada a la seu de la conselleria. Insòlitament, Prat no hi va assistir. Ni Joaquim Casanovas, director general de l’ICS. En canvi, hi havia una desena d’alts càrrecs de Salut, Economia i Finances i Funció Pública, així com Jaume Benavent, director general d’Afers Assistencials. No hi havia cap representant de PricewaterhouseCoopers, la multinacional que Prat havia escollit, des de l’ inici, perquè l’assessorés en la destrucció de l'ICS com a ens públic.
Tots coincidiren en la inviabilitat normativa del projecte. Per dur-lo a terme hagués calgut una nova modificació de la llei de l’ICS, possibilitat descartada per Artur Mas i Boi Ruiz, per raons polítiques òbvies. Ja en tenen prou amb l’enrenou existent, al qual s’hi acaba d’afegir l’escàndol centrat en l’ Hospital de Sant Pau de Barcelona. ...
... Hi ha diverses maneres d’ensorrar una sanitat pública. Una és destrossant-li el pressupost. L’altre, excloent-ne persones. Una tercera, retallant de dret o de fet (amb les brutals llistes d’espera) les prestacions. Una més, imposant-hi copagaments. A Catalunya, en pocs mesos, s’han aplicat totes les mesures al·ludides,..

http://www.eldebat.cat/cat/notices/2012/05/fracas_final_del_pla_prat_de_privatitzacio_de_l_ics_98666.php

dilluns, 21 de maig de 2012

El "presentisme" causa de deteriorament de la salut

Entre quienes alargan su jornada en la empresa, seis de cada diez argumentan que lo hacen por temor a perder su empleo, mientras que el 24% se queda en su puesto porque falta personal (Randstad, empresa multinacional de recursos humans , 2010). En España,  http://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=52&pag=06&titulo=-Como-se-cocina-el-presentismo-    un estudio muestra como el “presentismo” ha aumentado notablemente en los últimos años debido a la actual crisis económica: desde un 45% en 2010 al 85% en 2012, lo que significa que actualmente ocho de cada diez trabajadores pasan más horas de las establecidas en sus puestos de trabajo. El presentismo aparece con mayor frecuencia en los colectivos con más dificultades para hacer valer sus derechos. La forma en que éste se fomenta es diversa: desde prácticas visibles e institucionalizadas hasta diversos tipos de presiones formales o informales de los jefes o las mutuas (Gadea y Moreno, 2011). Por eso no puede extrañar el hecho de que el presentismo acarree muchas consecuencias negativas para trabajadores y empresas: deterioro de la salud, pérdidas de bienestar, disminución del rendimiento, incremento de errores, más bajas y más largas a medio plazo. http://mientrastanto.org/boletin-102/notas/observatorio-de-salud-3

La FADSP ha calculat aproximadament l'estalvi que podrien representar "algunes" mesures de racionalització de la sanitat espanyola a fi d'evitar les retallades


A: una disminució del 50% del  consum de medicaments consumits pels majors de 65 anys que els experts asseguren que són innecessaris donaria un estalvi de 1.100 milions
B: una disminució del 50% d’ingressos hospitalaris per reaccions adverses a medicaments donaria un estalvi de 1.065,5 milions (sense oblidar el benefici que representaria per la salut)
C: una disminució de 44% d’efectes adversos de medicaments que suposen allargar 6 dies de promit l’estada hospitalària:  566 milions d’estalvi
D: una disminució de la tercera part dels dies de ingrés inadequat (demores en exploracions ..etc). 5.000 milions d’estalvi
E: reduint la freqüentació de serveis hospitalaris d’urgències un 10%: 453 milions d’estalvi
F: traspassar a Assistència Primària un 25% de les consultes hospitalàries tot el contrari del que es promou a Catalunya:  970 milions d’estalvi.
G: reducció de la sobre-utilització de la alta tecnologia diagnòstica un 30%: 190 milions

divendres, 18 de maig de 2012

El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 d’abril del govern espanyol pot tornar el Sistema Sanitari 50 anys enrere (CAPS)

..  una clara estratègia ideològica més que econòmica i amb moltes evidències d’inconstitucionalitat, ja que modifica drets, normes i competències establertes per la Llei General de Sanitat del 1986, la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut de 2003, la Llei General de Salut Pública de 2011 i a Catalunya la Llei d’Ordenació Sanitaria de Catalunya (LOSC) de 1990 i l’Estatut de Catalunya del 2006...  significaria que a l’estat espanyol passaríem (per un Decret del govern de torn) d’un Sistema Nacional de Salut, públic, finançat pels ingressos dels impostos i que dona accés universal ... a un model de sanitat de Seguretat Social, en el qual ja no es parla de tota la població, sinó dels “assegurats o beneficiaris”, que pot anar estenent-se a través de la implantació de co-pagaments,... el Real Decret no pretén amb aquesta mesura estalvi econòmic sinó donar més negoci al sector privat... En la majoria de països avançats el Sistema Sanitari respon a una llarga història, a una cultura i uns valors dels seus ciutadans. Per tot això ... els canvis han de ser lents, consensuats, transcendents i per tant més enllà dels diferents partits en el poder. Aquí no, s’aprofita la por per prendre mesures d’interessos privats en front dels drets de tots.
http://www.caps.cat/caps/activitats/347-sobre-el-real-decreto.html

dijous, 17 de maig de 2012

CVC fons de capital risc gestiona l’Hospital General de Catalunya i l’Aliança al recomprar aquestes entitats poc després de la victòria de CIU (Salut 2000 nº 136 Abril 2012)


CVC (primer accionista d’Abertis) va recomprar per uns 900 milions de € Capio Sanidad (filial espanyola del gestor hospitalàri Capio) a Apax Nordic a principis del 2011. 
L’any 2005 CVC havia venut aquesta mateixa unitat (la major entitat sanitària privada d’Espanya i llavors coneguda com IDC Grupo Sanitàrio), per 330 milions de €
Ara CVC-Capio gestiona l’Hospital General i l’Aliança a Catalunya, entitats que formen part de la Xarxa Pública de Catalunya i més de 20 Hospitals a la resta de l’estat

http://www.actasanitaria.com/referencias/documentos/documento-lo-que-oculta-la-quiebra-de-la-sanidad-catalana.html

dimarts, 15 de maig de 2012

Boi Ruiz presentarà "L'organització dels sistemes de Salut en temps de crisi" en taula rodona al Forum MIHealth


Conocimiento clínico i gestión de la innovación: de la idea al mercado. El proceso con el que consolidar una idea en negocio

Innovación en la gestión de las organizaciones de salud. Experiencias en nuevos modelos de organización avalan su efectividad.

Tecnologías para la transformación del sistema sanitario. El impacto de las innovaciones tecnológicas en los procesos asistenciales.

Sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Políticas y estrategias que garanticen la evolución i continuidad del sistema.
http://www.mihealthforum.com/portal/appmanager/efiraSalones/S101012?_nfpb=true&_pageLabel=P89200337521330085534239

L'Hospital de St Pau ha pagat al llarg de 7 anys a un ex-directiu

  ... Ricard Gutiérrez Martí ... es vicepresidente de la Organización Médica Colegial en representación del Colegio de Médicos de Barcelona y director de una cátedra en gestión sanitaria de la Fundación Doctor Robert, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Anteriormente, ocupó cargos directivos en el Ministerio de Sanidad, Ayuntamiento de Barcelona y Cruz Roja.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/14/catalunya/1337027700_534985.html

dilluns, 14 de maig de 2012

Denuncia de Incompatibilitats del Conseller de Salut Boi Ruiz

De la denuncia a la Fiscalia Superior de Catalunya presentada per la Plataforma d'afectades per les retallades sanitàries pg 56:
El Sr. Boi Ruiz está incurso en una evidente causa de incompatibilidad que le inhabilita para continuar ejerciendo el cargo que ostenta. Cuando fue nombrado Conseller de Salut hace costar en su CV que “ha sido director de la consultora del sector salud Know-How-Advisers”. En primer lugar, debe hacerse constar que la correcta denominación de dicha sociedad es, exactamente, “Know-How-Advicers”. Esta sociedad, Know-How- Advicers S.L., es inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona el 5 de Enero de 2009 y tiene como objeto, según el Art. 2º de los Estatutos, “el desarrollo de estudios generales o aplicados, dirigidos a la planificación de las actividades de terceros en las actividades sanitarias y de bien estar social”, así como “La coordinación y supervisión de la gestión de instituciones o establecimientos integrados en los sectores sanitarios y de bienestar Social”. Con domicilio en la Plaza de Tetuán 18-20, 7º 1ª de Barcelona. La sociedad fue constituida por Doña Maria Victoria Morón Mendicuti, en nombre propio, y “en nombre y representación de su esposo Don Boi Ruiz Garcia” y los hijos de ambos, D. Boi Ruiz Morón, D. Pol Ruiz Morón y D. Guillem Ruiz Morón. Según la “Cláusula Fundacional Primera”, los cuatro contribuyeron al desembolso del capital social mediante “aportaciones dinerarias”, quedando nombrada Administrador única Doña ª Victoria Morón Mendicuti. Actualmente, según su página web, http://www.wix.com/guillemruiz/khadvicers/menu-principal#!__equipo  su domicilio social es la C/ Tuset 30, 4º, 1ª, el “Presidente” es D. Boi Ruiz Garcia y el “socio director” es Doña Mª Victoria Morón y, entre sus servicios está “La oferta de servicios a las administraciones públicas centrales o regionales, a los centros sanitarios de sus redes de proveedores públicos o a las redes privadas y a todos los proveedores de bienes y servicios”.

divendres, 11 de maig de 2012

Les retallades a la sanitat espanyola són noticia a la secció World report de la revista Lancet

...  Spain is one of the 15 European Union (EU15) member countries that spends the least on public health. In 2008, the fi rst year of the fi nancial crisis, Spain spent 6·5% of GDP, while the average for the EU15 member states was 7·3%, according to Eurostat, the statistical office of the EU.
www.thelancet.com Vol 379 May 12, 2012 pg 1777