EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dissabte, 26 de maig de 2012

El tancament de centres d’Assistència primària no fa visible l’abast de la repercussió de les retallades del pressupost

La disminució de la plantilla global dels centres i serveis d’Atenció Primària: més de 1.000 persones. Només la reducció d’estatutaris de l’ICS fixos i interins sense eventuals representa la pèrdua de 489 persones. I molt important els contractes renovats ja no són de 36 h/setmana, sinó de 25 h/setmana, el que suposa un 30% de disminució horària de la nova plantilla
A més cal afegir:
Reducció de la capacitat diagnòstica i per tant de la capacitat resolutiva per disminució del pressupost del 12,46 % en el capítol de bens i serveis i disminució del 3,99 % del pressupost de proves complementàries
Disminució de 54,4% del pressupost d’equipament, manteniment i inversions al l'ICS
Alguns progressos assolits i que ara que perillen:
Al 2009 s’havia assolit un bon control de la HT en 47,9% d’hipertensos front al 39,6 del 2005 i un bon control dels diabètics en 64.6% front el 54,5% prévi el 2005.
Es va produir una reducció progressiva i constant de les despeses en medicaments prescrits en els centres de salut, la reducció del nombre d’urgències hospitalàries per habitant, i l’estabilització del percentatge de ciutadans que van precisar utilitzar la xarxa hospitalària (7,5%).
http://focap.wordpress.com/2011/10/20/focap-adverteix-de-les-consequencies-de-les-retallades-sobre-aps/