EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

ACDSP Raons que ens mouen-Razones que nos mueven

Des de la nostra posició de defensa de la sanitat pública i de la seva qualitat i des de la nostra experiència professional i com a usuaris, creiem necessari i imprescindible lluitar contra la privatització de la sanitat en tots els fronts al nostre abast.
    Un d’ells és combatre l'economicisme desaforat instal·lat com ideologia imperant, fins i tot doctrina, que imposa els seus dogmes sense admetre discussió ni contrastació.

    És un fet que els professionals assistencials i la població en general tenim poc coneixement de les pràctiques economicistes o també anomenades “gerencialistes” de gestió de la salut. Encara que les patim dia a dia, molts no coneixem altra forma de gestió del servei públic i alguns cops confonem la forma de gestió amb el sistema i el servei en conjunt. Això fa que alguns arribin a dubtar no sols de la utilitat sinó fins i tot de la necessitat d’un servei públic i fa també que siguem més permeables a les idees privatitzadores. 
Creiem que hi ha altres formes, de co-dirigir i de co-gestionar els serveis públics i entre ells, el sanitari.
Creiem que és possible donar a conèixer el perquè de les necessitats de mantenir la condició de servei públic de la sanitat.
Creiem que és possible lluitar contra el pensament únic, economicista que impera actualment i que això es pot fer elaborant i estructurant un pensament diferent i validat en l’experència.
Creiem també que hi ha molts professionals de diferents disciplines i de gran vàlua que lluiten encara que aïllats o en petits grups poc comunicats i amb repercussió limitada fora del mon acadèmic.
    És per això que creiem que és necessari crear un fòrum no sols de debat, si no formatiu i informatiu sobre les premisses de:
- Defensa de la sanitat pública
- Centralitat de les necessitats en salut de la nostra societat atenent a la seva composició per edat, gènere, classe social i demés determinants de la salut
- Reforçament de la salut pública com eina imprescindible de treball
- Anàlisi de les formes actuals de gestió i de les relacions servei públic i servei privat
- Col·laboració multi-disciplinar i unió de forces de tots aquells que puguin o estiguin aportant raonaments i experiències de treball en el camp respectiu.

Des de nuestra posición de defensa de la sanidad pública y de su calidad y desde nuestra experiencia profesional y como usuarios, creemos necesario e imprescindible luchar contra la privatización de la sanidad en todos los frentes a nuestro alcance. Uno de ellos es combatir el economicismo desaforado instalado como ideología imperante, incluso doctrina, que impone sus dogmas sin admitir discusión ni contrastación.
    
Es un hecho que los profesionales asistenciales y la población en general tenemos poco conocimiento de las prácticas economicistas o también llamadas "gerencialistas" de gestión de la salud. Aunque las sufrimos día a día, muchos no conocemos otra forma de gestión del servicio público y algunas veces confundimos la forma de gestión con el sistema y el servicio en conjunto. Esto hace que algunos lleguen a dudar no sólo de la utilidad sino incluso de la necesidad de un servicio público y hace que seamos más permeables a las ideas privatizadoras.Creemos que hay otras formas, de co-dirigir y co-gestionar los servicios públicos y entre ellos, el sanitario.Creemos que es posible dar a conocer el porqué de las necesidades de mantener la condición de servicio público de la sanidad.Creemos que es posible luchar contra el pensamiento único, economicista que impera actualmente y que esto se puede hacer elaborando y estructurando un pensamiento diferente y validado en el experiencia.Creemos también que hay muchos profesionales de diferentes disciplinas y de gran valía que luchan aunque aislados o en pequeños grupos poco comunicados y con repercusión limitada fuera del mundo académico.
    
Es por ello que creemos que es necesario crear un foro no sólo de debate, si no formativo e informativo sobre las premisas de:- Defensa de la sanidad pública- Centralidad de las necesidades en salud de nuestra sociedad atendiendo a su composición por edad, género, clase social y demás determinantes de la salud- Refuerzo de la salud pública como herramienta imprescindible de trabajo- Análisis de las formas actuales de gestión y de las relaciones servicio público y servicio privado- Colaboración multidisciplinar y unión de fuerzas de todos aquellos que puedan o estén aportando razonamientos y experiencias de trabajo en el campo respectivo.