EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 28 de juny de 2011

El canvi de titularitat dels edificis com la seu del ICS i hospitals com la Vall d'Hebro per ex. pot servir per "fer caixa"

...Primero la Tesoreria de la S.S. traspasaria sus inmuebles al Estado. Después traspasaria la titularidad de los edificios gestionados por Comunidades a las Administraciones que lo reclamen. Cataluña ya ha reclamado la sede del ICS y los Hospitales: Vall d'Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Germans Trias i Pujol , Arnau de Vilanova, Viladecans y Verge de la Cinta de Tortosa.
Artur Mas, pudo anunciar el 24 de Junio varios traspasos que ambos Ejecutivos cerrarán en las próximas semanas. Entre ellos, el de los edificios de la Seguridad Social que el Gobierno catalán reclama para vender y hacer caja....
http://www.kaosenlared.net/noticia/catalunya-generalitat-vendera-siete-grandes-hospitales-para-hacer-caja
Veure el posicionament de la FADSP  http://www.fadsp.org/ d'avant d'aquesta esmena intrduïda en la llei sobre Pensions.."esta ley vulnera la participación sindical y el pactode Toledo, es dudosamente constitucional y supone un serio precedente en la utilización de fondos de la Seguridad Social para fines que no le son propios"...

divendres, 24 de juny de 2011

Com fer servir el patrimoni del Servei Català de la Salut segons la llei LOSC 1990-95

Article 51
Règim patrimonial
.........
—2 Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui al Servei Català de la
Salut han de revertir en aquella en les mateixes condicions que tenien en
produir-se l’adscripció, en el supòsit que aquest ens s’extingeixi o sofreixi
una modificació que afecti la naturalesa de les seves funcions, i sempre que
la modificació tingui incidència en els esmentats béns i drets.
—3 Els béns i els drets adscrits al Servei Català de la Salut tenen la mateixa
consideració de què gaudien en el moment de l’adscripció.
—4 El patrimoni del Servei Català de la Salut afecte al desenvolupament de
les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat
a un servei públic, i com a tal gaudeix de les exempcions en l’ordre tributari
que corresponen als béns de la naturalesa esmentada, a més d’allò que
preveu l’article 4, apartat 2.........
www10.gencat.cat/catsalut/archivos/ql23_LOSC.pdf

dimecres, 15 de juny de 2011

La llei Òmnibus és criticada per la patronal de la sanitat privada i el COMB s'oposaria si no es garanteix l'equitat

...supone crear dos categorias de pacientes, dos listas de espera, dos velocidades en la asistencia según puedas pagar o no, en el mismo hospital.......lo mismo seria inimaginable en servicios públicos como la justicia o la policia.
http://www.lavanguardia.com/politica/20110609/54167556290/la-sanidad-privada-se-planta-ante-la-posible-liberalizacion-del-ics.html

...El Col·legi de Metges de Barcelona "se opondría a la medida si en su desarrollo no se llegara a garantizar que se impedirá esa doble lista de espera y se evitará una competencia desleal", señala el vicepresidente, Jaume Padrós. El colegio profesional aclara que "no tenemos nada que ver con esta ley ómnibus"...

divendres, 10 de juny de 2011

Amb la llei Òmnibus: per raó de interès públic declarat pel Consell d’Administració, es podran utilitzar les instalacions de l'ICS per l'assistència sanitària privada

Diràn que és fa per disminuïr la burocràcia?, a més  "....s’hi vol fer una modificació per tal que el Consell d’Administració només hagi de donar el vist-i-plau a aquells convenis o acords amb altres entitats que tinguin un valor superior al milió d’euros...."

http://puntsdevista.wordpress.com/2011/06/07/llei-omnibus-dentrega-de-la-sanitat-al-sector-privat/

diumenge, 5 de juny de 2011

La Salut i la Sanitat Pública són objecte de debat i propostes a les acampades

A la plaça de la vila de Gracia a BCN i a la plaça del dr. Robert a Sabadell entre altres, aquest cap de setmana s'han fet debats sobre les retallades del pressupost de la Generalitat per el proper any i sobre la salut i la privatització de l'assistència sanitària.

dissabte, 4 de juny de 2011

Manifest per la defensa de la sanitat pública de la F.A.D.S.P. Recollida d'adhesions

....hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia  ...   http://fadsp.com/manifiesto.htm