EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimecres, 23 de novembre de 2016

El CatSalut no és en realitat un veritable servei nacional de salut de Catalunya

..... El CatSalut no és en realitat un veritable servei nacional de salut de Catalunya que integri tots els recursos d’utilització pública, com a mínim des d’una perspectiva estratègica. Aquesta situació ha generat una important descoordinació en l’establiment de les competències, ubicació i complexitat dels diferents recursos, sobretot a l’àmbit hospitalari, amb desequilibris territorials i funcionals, fonts evidents d’ineficiència que s’han intentat corregir sense massa èxit per divesos plans de reordenació hospitalària (del terciarisme). Aquests (i altres) problemes justifiquen la necessitat de canviar la concepció del model sanitari català creant un veritable Servei Nacional de Salut de Catalunya que integri de forma efectiva tots els recursos d’utilització pública.
En la nostra opinió cal iniciar el canvi del model sanitari català a partir d’aquests dos blocs estratègics:
  1. Reorientació dels paradigmes, i per tant de les prioritats, del model i trasllat progressiu de les propostes a la planificació, gestió i acció assistencial del sistema
  2. Creació d’un veritable Servei Nacional de Salut de Catalunya ...... no n’hi ha prou amb reformar el model, cal transformar-lo, donar-li noves orientacions fonamentades en la transparència, protagonisme i participació de la comunitat i rendició de comptes. Per poder avançar en aquesta direcció sembla imprescindible abordar una reconsideració en profunditat del marc legislatiu en què se suporta el model actual, la LOSC....   http://diarisanitat.cat/cal-un-veritable-servei-nacional-de-salut-de-catalunya/

dilluns, 7 de novembre de 2016

Perquè som el primer país en trasplantaments?

  Aplaudim a aquests professionals que sense necessitat de formules de concertació i  organitzacions no governamentals "sense ànim de lucre",  han pogut estar al capdavant de avenços notables. El model de gestió ha conduït a una activitat que ens situa al capdavant del rànquing mundial de trasplantaments tot i fent front a la pressió d'interessos privatitzadors, com les successives contrareformes de la Llei General de Sanitat de 1986 (la darrera el decret derogatori de la Universalitat 16/ 2012) i recents exemples de privatització com la compravenda de mèdul·la ossia, cordó umbilical, derivats samguinis, etc. que tant èxit comercial tenen en països en els quals el mercat de la sanitat domina qualsevol organització basada en la solidaritat eficient. http://www.20minutos.es/opiniones/tribuna-rafael-matesanz-por-que-somos-los-primeros-en-trasplantes-2876836/#xtor=AD-15&xts=467263
Valorem que fan front a subterfugis que apel·len a la caritat en lloc de potenciar la solidaritat mitjançant una administració pública que tuteli de manera eficient els recursos de totes les persones i per totes de les persones sense discriminacions.
 ............Tres son las bases de estos espléndidos resultados. Primero la solidaridad de nuestros ciudadanos, donando sus órganos o los de sus familiares. Sin ello nada es posible y sin duda el español es generoso cuando las cosas se plantean seriamente y sobre todo existe una confianza en el sistema. En segundo lugar nuestro sistema nacional de salud, de alta calidad en toda España y que permite garantizar que todo aquel que necesite un trasplante tiene las máximas posibilidades de alcanzarlo. La tercera pata de este trípode es un sistema organizativo,..............
Tres son las bases de estos espléndidos resultados. Primero la solidaridad de nuestros ciudadanos, donando sus órganos o los de sus familiares. Sin ello nada es posible y sin duda el español es generoso cuando las cosas se plantean seriamente y sobre todo existe una confianza en el sistema. En segundo lugar nuestro sistema nacional de salud, de alta calidad en toda España y que permite garantizar que todo aquel que necesite un trasplante tiene las máximas posibilidades de alcanzarlo. La tercera pata de este trípode es un sistema organizativo,

Ver más en: http://www.20minutos.es/opiniones/tribuna-rafael-matesanz-por-que-somos-los-primeros-en-trasplantes-2876836/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263

Tres son las bases de estos espléndidos resultados. Primero la solidaridad de nuestros ciudadanos, donando sus órganos o los de sus familiares. Sin ello nada es posible y sin duda el español es generoso cuando las cosas se plantean seriamente y sobre todo existe una confianza en el sistema. En segundo lugar nuestro sistema nacional de salud, de alta calidad en toda España y que permite garantizar que todo aquel que necesite un trasplante tiene las máximas posibilidades de alcanzarlo. La tercera pata de este trípode es un sistema organizativo,

Ver más en: http://www.20minutos.es/opiniones/tribuna-rafael-matesanz-por-que-somos-los-primeros-en-trasplantes-2876836/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263
Tres son las bases de estos espléndidos resultados. Primero la solidaridad de nuestros ciudadanos, donando sus órganos o los de sus familiares. Sin ello nada es posible y sin duda el español es generoso cuando las cosas se plantean seriamente y sobre todo existe una confianza en el sistema. En segundo lugar nuestro sistema nacional de salud, de alta calidad en toda España y que permite garantizar que todo aquel que necesite un trasplante tiene las máximas posibilidades de alcanzarlo. La tercera pata de este trípode es un sistema organizativo

Ver más en: http://www.20minutos.es/opiniones/tribuna-rafael-matesanz-por-que-somos-los-primeros-en-trasplantes-2876836/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263
Tres son las bases de estos espléndidos resultados. Primero la solidaridad de nuestros ciudadanos, donando sus órganos o los de sus familiares. Sin ello nada es posible y sin duda el español es generoso cuando las cosas se plantean seriamente y sobre todo existe una confianza en el sistema. En segundo lugar nuestro sistema nacional de salud, de alta calidad en toda España y que permite garantizar que todo aquel que necesite un trasplante tiene las máximas posibilidades de alcanzarlo. La tercera pata de este trípode es un sistema organizativo

Ver más en: http://www.20minutos.es/opiniones/tribuna-rafael-matesanz-por-que-somos-los-primeros-en-trasplantes-2876836/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263