EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimecres, 23 de novembre de 2016

El CatSalut no és en realitat un veritable servei nacional de salut de Catalunya

..... El CatSalut no és en realitat un veritable servei nacional de salut de Catalunya que integri tots els recursos d’utilització pública, com a mínim des d’una perspectiva estratègica. Aquesta situació ha generat una important descoordinació en l’establiment de les competències, ubicació i complexitat dels diferents recursos, sobretot a l’àmbit hospitalari, amb desequilibris territorials i funcionals, fonts evidents d’ineficiència que s’han intentat corregir sense massa èxit per divesos plans de reordenació hospitalària (del terciarisme). Aquests (i altres) problemes justifiquen la necessitat de canviar la concepció del model sanitari català creant un veritable Servei Nacional de Salut de Catalunya que integri de forma efectiva tots els recursos d’utilització pública.
En la nostra opinió cal iniciar el canvi del model sanitari català a partir d’aquests dos blocs estratègics:
  1. Reorientació dels paradigmes, i per tant de les prioritats, del model i trasllat progressiu de les propostes a la planificació, gestió i acció assistencial del sistema
  2. Creació d’un veritable Servei Nacional de Salut de Catalunya ...... no n’hi ha prou amb reformar el model, cal transformar-lo, donar-li noves orientacions fonamentades en la transparència, protagonisme i participació de la comunitat i rendició de comptes. Per poder avançar en aquesta direcció sembla imprescindible abordar una reconsideració en profunditat del marc legislatiu en què se suporta el model actual, la LOSC....   http://diarisanitat.cat/cal-un-veritable-servei-nacional-de-salut-de-catalunya/

1 comentari:

acdsp ha dit...

ACDSP: D'acord amb la "reconsideració en profunditat del marc legislatiu en què se suporta el model actual, la LOSC".
Cal afegir que al excloure del sistema només a les entitats privades amb ànim de lucre com es diu en el text, deixa coix el projecte alternatiu que ens proposa. Tenint en compte que Fundacions sense ànim de lucre (recordem la NOOS d'Urdangarin) o altres estructures esponsoritzades per la Fundació Koplovitz i institucions religioses que es reparteixen la provisió de serveis sanitàris socialitzen les pèrdues, la regeneració de la eficiencia sanitaria i social a Catalunya passa per un pla integral que les exclogui d'aquest sistema basat en una exagerada externalització de les responsabilitats de gestió sanitària.