EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dilluns, 25 de gener de 2016

CANVIS DE NOM PER ELUDIR EL CONTROL ADMINISTRATIU? / ELS SERVEIS PÚBLICS PASSEN A ENTITATS INSTRUMENTALSSegons els Estatuts del Consoci Clínic :

...el Clínic és un mitjà propi instrumental del Servei Català de la Salut.  Les relacions l’Hospital Clínic de Barcelona amb els ens, entitats o departaments de la Generalitat dels quals és mitjà instrumental no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió...

Que fa falta per ser mitjà propi?
perquè una entitat pugui ser considerada mitjà propi d'una administració o, tècnicament, d'un poder adjudicador, fa falta que:

• que el poder adjudicador ostenti sobre el mitjà propi un control anàleg al que té sobre els seus propis serveis; i
• que l'entitat instrumental realitzi per al seu poder adjudicador de referència la part essencial de la seva activitat.

En altres paraules que la entitat o el mitjà SIGUI  SEVA O SEU 
A la mateixa web Eladi Medina EXPLICA que SI el Clínic és una entitat instrumental TAMBÉ HO ÉS EL ICS!!!   i aixó ...." es troba previst normativament en la legislació estatal, a partir de l'impuls jurisprudencial ofert pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea...."  

I diu seguidament l'Eladi Medina: .... Aquestes previsions (suposem que es refereix a les lleis europèes) ..... delimiten unes exigències per poder utilitzar aquesta figura que se centren, fonamentalment, en el caràcter de mitjà propi de l'entitat instrumental.

En resum si ho entenc be  HAN TROBAT UNA JUSTIFICACIÓ EUROPEA PER A EXTREURE DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LA GESTIÓ DELS  SEUS SERVEIS PÚBLICS!!! o EL SEU CONTROL ADMINISTRATIU? 
ÉS A DIR CONVERTIR ELS SERVEIS FINS ARA PÚBLICS EN ENTITATS INSTRUMENTALS AMB MITJANS PRÒPIS