EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 25 de maig de 2012

Dades sobre retallades al Octubre de 2011 referides en la Denuncia de la PARS (plataforma d’afectades per les retallades en sanitat) i basades en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya C-167. Comissió de Salut


Després de l’estiu el tancament de Centres d’atenció Primària  (CAP) va passar del 15 al 8,4% (sense contar el CAP de Bellvitge que es va tancar 2 dies després de la compareixença), Centres d’Atenció Continuada van passar del 29 al 57%, Llits Estandar del 22,1 al 10.3%, Centres d’Atenció Primària del 15 al 8,4%, Llits de Serveis Crítics del 21,4 al 4,5%, Consultoris locals del 23,4 al 0.7%
Una proposta de resolució sobre el manteniment del servei d’urgències als centres d’atenció primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva) (tram. 250-00407/09), va ser rebutjada en aquesta Comissió
(El DiariSessions del Parlament de Catalunya reprodueix només les intervencions orals fetes durant la sessió. La resta de documentació que acompanya la intervenció es pot consultar a l’expedient de la comissió).http://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/articulo-principal-esp-pars/