EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 4 de novembre de 2014

Oposició al Consorci dins de la Univesritat de Lleida

...... "los órganos de representación del personal de la Universitat de Lleida (UdL) y los agentes sociales han pedido la retirada del proceso de constitución del Consorcio Sistema Integral de Salud Lleida del orden del día del consejo de gobierno de la institución que se reúne este miércoles, argumentando que este consorcio abre la puerta a las privatizaciones"http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ics-cree-son-pocas-35000-firmas-recogidas-lleida-servicio-100-publico-20141028145021.html
El gerent territorial de (Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i del ICS de Lleida Jaume Capdevila declara que defensant el  Consorci no es fa altra cosa que defensar un sistema sanitari cent per cent públic.
Per aclarir el concepte de entitat pública a que es refereix el gerent, la web del GSS explicita el següent:
L'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat, l'actuació de la qual s'ajustarà al dret privat. GSS, s'adscriu al Servei Català de la Salut.
 Moltes persones entenem que les empreses públiques que s'ajusten al dret administratiu no són exactament iguals que les regides pel dret privat Per exemple les diferencies en quant a control de les seves despeses per la comunitat no són les mateixes que les administrades pel dret privat. Això ho ha demostrat clarament la revista Cafè amb Llet els darrers temps.
És en aquest sentit, per l'opacitat administrativa que aporta el dret privat el perquè no les identifiquem com empreses 100% públiques. No es posa en dubte que la propietat és 100% pública ni que atengui als ciutadans encara que avui dia amb el Decret 16/2012 es puguin recollir casos de manca d'atenció en cantres públics.
 http://issuu.com/acdspfadsp/docs/informepasucat_octubre2014__1_/1