EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dijous, 27 d’octubre de 2011

Manifest i denuncia dels metges residents

...que es faci marxa enrere en la retirada d’adjunts de guàrdia per garantir una adequada assistència al ciutadà, així com una bona formació del metge resident. ... del tancament de plantes d'hospitalització, que en alguns casos arriba al 60% dels llits d’especialitats mèdiques, ...... La disminució forçada de l’activitat quirúrgica en els hospitals, que pot arribar fins al 60% en alguns moments,..... La limitació a la baixa de les hores destinades a l’atenció continuada (especialment per als residents de primer i segon any), per sota del número que en molts casos marca el programa docent publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE),...  reclamem la restauració immediata del número mínim d’hores d’atenció continuada que marquen els programes formatius de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, tal i com s’especifica en el BOE .... tots els ajusts pressupostaris que deriven a una disminució de la capacitat d’atendre patologia complexa en els nostres hospitals i que impedeixen el desenvolupament de la tasca assistencial .... , generarà professionals menys capacitats, amb menys bagatge assistencial i amb menor destresa qurirúrgica. ...
http://www.camfic.cat/Docs/11_12/ManifestUnitariResidents200911.pdf