EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 23 de desembre de 2011

La taxa, de 1 euro amb la qual es vol evitar "el sobreús i l'abús" de la prescripció farmacèutica 150 milions de receptes anuals a Catalunya

Aquesta nova fórmula de copagament és una de les mesures recaptadores introduïdes pel Govern català ... suposarà un increment significatiu de la pressió fiscal dels ciutadans. Aquesta passarà d'un 7,89% d'aquest any al 7,94% el 2012, causada per una sèrie de nous tributs que destaquen per la seva falta de progressivitat. (en contradicció amb l'article 31 de la Constitució que especifica que els pricipis de igualtat i progressivitat han de inspirar un sistema tributari just).
http://www.publico.es/catalunya/413296/el-govern-crea-un-copagamet-i-cobrara-un-euro-per-recepta  
El copago no discriminará,...  por nivel de ingresos ni por tipo de enfermedad. ...