EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 15 d’abril de 2014

Llei d'acompanyament dels pressupostos o de proteccionisme de l'empresa privada

La llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, (anomenada llei d'acompanyament dels pressupostos), estableix al ICS com a proveïdor d'últim recurs.
L'art. 162 adscriu l’ICS al SCS (Servei Català de la Salut) i lluny de convertir-lo en un proveïdor més i contràriament a la resta de proveïdors, no podrà concórrer en licitacions públiques. Només quan no hi concorri cap licitador (art. 2 de la llei 8/2007 del ICS modificat).
D’aquesta manera l’ICS es converteix en proveïdor d’últim recurs i no és obligat que li quedin garantides en el futur línies d’activitat assistencial completes.   http://www.cronicaglobal.com/ca/downloads2/20140402catac.pdf 

No s'han explicitat raons econòmiques, socials i polítiques però sobretot raons de benefici per l'atenció sanitària  que justifiquin aquesta protecció a la contractació amb empreses privades. 
Aquesta legislació recorda els termes del tractat de Lliure comerç entre Europa i els EEUU del que haurem de començar a parlar
 http://www.vnavarro.org/?p=8967  L'ofensiva institucional ja ha començat al nostre país.    http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/ttip/espana_es.htm  

Otras herramientas

  • Imprimir
  • Reducir texto
  • Agrandar texto

El Ministerio de Economía y Competitividad español, la Embajada Americana en España y la Representación de la Comisión Europea en España han puesto en marcha una campaña de información en torno a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés)