EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dilluns, 12 de maig de 2014

SOBRE LA NEGOCIACIÓ DE L'ASOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER A EL COMERÇ I LA INVERSIÓ (TTIP o ATCI)

Ja fa un any que van començar unes negociacions que es preveu que acabin l'any 2016 el que dona la mesura de la cura en la seva discussió i redacció per no deixar forats imprevistos i això  si, de forma totalment opaca. Les claus de l'acord són: limitar la sobiranía front les demandes de les empreses que puguin impugnar lleis dels diferents governs, obir als "mercats" sectors clau com sanitat pública, energia, patents i sobirania alimentària. Desregular més encara els serveis financers i protegir la seguretat jurídica dels inversors. Les empreses pretenen un tracte "de favor" i accedir al pressupostos sanitàris públics dels països europeus en un moment en que tenen dificultats en altres àmbits. (veure informe complet de la FADSP)
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/803-la-fadsp-ante-la-negociacion-de-la-asociacion-transatlantica-para-el-comercio-y-la-inversion-ttip