EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

diumenge, 19 d’octubre de 2014

Quina gestió de la Salut volem per Catalunya. Primeres propostes

El document és un primer acord per a que la nostra societat enceti el debat de propostes per la construcció de la Catalunya que volem. Aquí destaquem dos punts representatius del tipus de sanitat pública que es proposa i que es recull en la seva totalitat al enllaç final.
 3. Cal garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció sanitària públic, de cobertura universal i sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius suficients per cobrir les necessitats de la població. Derogació de les lleis, decrets i altres instruments jurídics que s’oposin a aquests principis generals expressats. Caldrà desenvolupar una legislació catalana que asseguri aquests principis per un Sistema Nacional de Salut gratuït en el moment de l’ús.
4. Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut. Convertir el Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de Catalunya (SNSC), amb funcions de planificació, finançament, gestió i avaluació dels serveis de salut públics, integrals i integrats de Catalunya. La col·laboració público-privada existent ha d’anar limitant el seu àmbit fins a la seva total separació i definitiva eliminació
http://issuu.com/acdspfadsp/docs/document_final_quina_salut_volem/1