EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 30 de juny de 2015

Catalunya, la comunitat de tot l'estat amb "menys" interès per la Sanitat

La mitjana de despesa sanitària sobre el total de despesa pública de cada comunitat autònoma varia entre el 58,8% (Aragó) i el 35,7% (Catalunya) amb una mitjana del 46,1%, el que objectiva l'interès de cada una d'elles per la Sanitat. Ara a mitjans de 2015 acaba de fer-se pública pel Ministeri de Sanitat la "Estadística de despesa sanitària pública 2013", i val la pena fer alguns comentaris sobre la mateixa
http://fadsp.org/  El gasto sanitario en España

La distribució del pressupost per càpita segons les CCAA evidència el que ja venim denunciant fa temps des de la FADSP i és la intolerable diferència entre elles, segons les dades del Ministeri aquesta despesa per habitant oscil·la entre 1.549 € al País Basc fins a 1.044 a Andalusia (mitjana de 1.208 , i 1091,57 el 2014 a Catalunya http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/11/52d0259aca474191578b456b.html), el que fa pràcticament impossible que es pugui garantir el mateix nivell de prestacions entre les diferents CCAA i posa en relleu la necessitat d'un pressupost sanitari finalista que asseguri un finançament per habitant més homogeni.

 Si observem aquesta disminució segons la classificació econòmica veiem que la reducció de la despesa s'ha produït bàsicament sobre la remuneració del personal sanitari (disminució de 3.563 M , -11,36%) i en les despeses de capital (- 1.706 M , el 66,74% menys), mentre que altres capítols com el consum intermedi i concerts han tingut petites reduccions