EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 15 de desembre de 2015

El Consell d'Europa i mesures contra el conflicte de interessos de la Industria Farmacèutica

....De fet, el passat juliol a Espanya Farmaindustria també va anunciar la posada en marxa d’una plataforma per fer públiques aquestes mesures a partir de 2016, però amb alguns detalls significatius: només s’informarà sobre pagaments per “formació continuada”, les dades seran agregades i no individuals, caldrà el consentiment dels receptors per publicar-les;
i serà “optatiu” per a les companyies. A Gran Bretanya i als Països Baixos la indústria hi ha anunciat iniciatives similars, que també han estat motiu de crítica pel seu caràcter cosmètic i per la seva manca de transparència  .... Fa 10 anys, el Comitè de Ciència i Tecnologia de la Cambra dels Comuns britànica ja va advertir sobre la influència indeguda de la indústria sobre la producció de coneixement, la investigació, la docència, la formació continuada, les societats científiques i els professionals de salut, i fins i tot sobre el conjunt de la població....
http://www.icf.uab.cat/ca/pdf/informacio/bg/bg284.15c.pdf
El sistema sanitari s’ha de deslliurar de la influència del mercat en l’establiment de les seves prioritats i en les seves estratègies per atendre les necessitats de salut de la ciutadania. Altrament,la qualitat assistencial se’n ressenteix, la seva supervivència es veu amenaçada, i l’adoració de les tecnologies acaba substituint l’acompanyament de les persones