EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 13 de maig de 2016

La concertació del Dep. de Salut de Catalunya és la més alta de tot l'estat al mateix temps que la despesa en personal és la més baixa segons la CEOE

Catalunya gasta en personal sanitari, segons la CEOE un 35.4% de la despesa en Salut. És la despesa més baixa de tot el país. La majoria de les CCAA hi destinen al voltant del 50%.
Al mateix temps el Departament de Salut de Catalunya té el major nombre de concerts de tot l'estat als que hi destina un 25% de tota la despesa en Salut.
http://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/el-traspaso-de-competencias-en-el-sector-publico