EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dilluns, 13 de febrer de 2012

Al adelantar una intervenció quirúrgica a través de una Mutua l'Hospital de la Seu d'Urgell incompleix les normes de la Llei General de Sanitat

Les normes de la Llei General de Sanitat imposen els ingressos als centres hospitalaris per mitjà de una sola llista d'espera, veieu el text de la llei: 
Articulo dieciséis
Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos. .....  de. acuerdo con los siguientes criterios:
1. Por lo .que se refiere a la atención primaria, ......
2. El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad de admisión del hospital, por medio de una lista de espera única, por lo que no existirá un sistema de acceso y hospitalización diferenciado según la condición del paciente.
3. La facturación por la atención de estos pacientes será efectuada por las respectivas ,administraciones de los Centros, tomando como base los costes efectivos. Estos ingresos tendrán la condición de propios de los Servicios de Salud. En ningún caso estos ingresos podrán revertir directamente en aquellos que intervienen en la atención de estos pacientes. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/07/catalunya/1328648767_445297.html

2 comentaris:

acdsp ha dit...

Per l’article 29 de la llei d’agilitat es modifica tot l’article 15 de la Llei de l’ICS. Amb el canvi desapareix el text del vigent apartat 2 que diu: Les instal·lacions dels centres i els
serveis de l'Institut Català de la Salut no es poden utilitzar per a prestar-hi assistència sanitària privada de cap mena, sinó que s'han de dedicar a les activitats d'interès públic pròpies de l'Institut, amb un ús intensiu i eficient. Ara el nou text (LAR 29, Llei ICS 15.2) simplement es fa referència a les lleis d’accés a la cobertura pública (Llei 21/2000) i general de sanitat (LGS)

Anònim ha dit...

De fet si l'Hospital de la Seu crea una empresa privada tipus "Barna Clinic" per posar un exemple, que no pertanyi a la Xarxa Pública, és molt possible que no si ligui aplicable la normativa que ara ha possiblement ha incomplert.