EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 14 de febrer de 2012

Propostes de la FADSP per millorar l'eficiència del sistema sanitari

Plans de Salut elaborats amb participació de ciutadans i professionals. Dotar d'instruments de gestió integral i integrada a les àrees sanitàries. Incorporar la medicina basada en l'evidència i gestió clínica participativa en tots els nivells assistencials. Separació entre pública i privada  amb exigencia de dedicació exclusiva als professionals. Professionalització de la gestió saniària. Financiació i gestió pública dels recursos sanitaris públics. Creació de l'agencia per l'evaluació i control de les noves tecnologies. Promoure la qualitat i la utilització raonable dels recursos. Introduir el criteri de "necessitat" per a l'autorització i incorporació de nous fàrmacs a la financiació pública. Control de la promoció de fàrmacs i tecnologia sanitaria. Crear una central de compres per a tot el sistema sanitàri. Potenciació de l'Atenció Primària. Potenciació de la promoció de la salud i de la salud pública. Crear instruments de participació de la població en tots els nivells del sistema