EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

diumenge, 30 de setembre de 2012

Declaració del President de la Comissió Deontològica del COMB Dr. M Morlans

.. Real Decreto Ley 16/2012 de 20 d’abril .... suposa retrocedir al sistema d’assegurança previ a 1986, que és incompatible amb l’actual sistema nacional de salut de finançament estatal per mitjà dels impostos. ....La Junta de Govern d’aquest Col·legi es compromet a emprendre totes les mesures que l’actual legislació reconeix a les corporacions professionals per oposar-se a les decisions que puguin excloure als col·lectius de risc, de l’atenció sanitària i de sistemes de protecció i prevenció de la salut col·lectiva....  donarà suport a totes les iniciatives institucionals i individuals que tinguin per objectiu trobar les solucions adequades per mantenir els valors que arrelats en el codi ètic de la professió són fonaments també del nostre sistema sanitari  públic. http://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/home.aspx