EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dijous, 12 de desembre de 2013

El lucre i "les bondats" de la col·laboració públic/privada

Com exemple de la ineficiencia público-privada llegim al capítol sobre la comunitat valenciana  (La contrareforma sanitaria http://gestiodelasalut.blogspot.com.es/2013/11/analisi-i-alternatives-la-privatitzacio.html)  com es va fer la rescisió del primer contracte de Adeslas (Hospital de la Ribera, Alzira) abans de convocar un nou concurs que incorporés també l'atenció primaria.
La modalitat d'extinció de contracte escollida obligava al "rescat" de l'hospital i a abonar a la concessionaria el import de la inversió realitzada no amortitzada i una quantitat per "lucro cesante" (gairebé 26 milions d'euros de un total al voltant de 70).
Després es va saber que aquest pagament no figurava en el plec de condicions administratives inicials i per tant no d'acord amb la llei de contractes de les administracions públiques, segons l'informe de la Sindicatura de Comptes de 2002 i 2003.
El nou contracte va establir que l'actualització annual de la "prima per càpita" en cap cas podria ser inferior al IPC. En el context actual només els departaments de Salut de gestió privada han augmentat el seu pressupost