EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dilluns, 23 de desembre de 2013

L'augment del PIB destinat a Salut no és sinònim d'eficiència sense transparència en els contractes i concerts

Malgrat “la disminució del pressupost de la Generalitat en termes absoluts, el pes  (o el percentatge) del pressupost destinat a les polítiques de salut s’ha incrementat" i ho ha fet "passant del 36% (2010) al 38% (2012)” segons  l'esborrany del "Pacte Nacional de la Salut de Catalunya".

La petició freqüent de un augment del % del PIB dedicat a Salut es perillosa. SI més no perquè pot ser la via per incrementar la ineficiència social dels pressupostos generals. Sense una política més transparent, per exemple en els concerts, externalitzacions i aliances estratègiques aquest augment, pot representar un forat més pel que es deriven recursos públics necessaris en molt més llocs que sanitat, i que poden significar com fins ara, una mes gran ineficiència social del regim polític vigent. Tenint en compte més a més que en el darrer any les retallades del pressupost sanitari a la pràctica han afectat predominantment a les empreses pròpies del ICS http://gestiodelasalut.blogspot.com.es/2013/11/com-es-distribueixen-les-retallades-per.html