EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dilluns, 13 de gener de 2014

Al 2012 es va reduïr per primer cop el nombre de receptes no hospitalàries de la sanitat oública

De l'actualització 2013 de la Fundació Institut Català de Farmacología:
http://www.icf.uab.es/ca/pdf/publicacions/update2013.pdf  El 2012, la despesa pública no hospitalària en medicaments ha disminuït. Per primera vegada s’ha reduït el nombre de receptes..... crida l’atenció que no sols va disminuir el consum de medicaments prescindibles per a molts usuaris com hipnòtics i sedants i antidepressius, sinó també el de medicaments que tothom qualificaria d’essencials, com anticoagulants iinsulines!.... 
... (per altra banda) .. Estem formats per prescriure, però tenim escasses habilitats per retirar medicaments, ..... Per exemple, tenim centenars de persones que prenen dos i fins i tot tres antipsicòtics diferents, prescrits per metges diferents...  
Es planteja recuperar la “clàusula de necessitat” que havia estat vigent a Noruega, segons la qual només s’aprovarien els nous fàrmacs que oferissin un avantatge terapèutic sobre els ja disponibles.  Noruega tenia 7 AINE en el mercat, .. (22 als Països Baixos i una trentena a Espanya, a la mateixa època). La clàusula de necessitat noruega fou eliminada en 1996, quan el país va armonitzar el seu procedimient d'aprobació amb el de la UE   Light D, Lexchin J. Pharmaceutical R&D. What do we get for all that money? BMJ 2012;345:22-25.