EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dijous, 27 de febrer de 2014

La bonificació fiscal a les pòlisses d'assegurança privada, una proposta decebedora del nou president del Col·legi de Metges de Barcelona

El suport de Jaume Padrós, guanyador de les eleccions a president del Col·legi de Metges de Barcelona, a la bonificació fiscal de les pòlisses d'assegurança privada a la declaració a Hisenda, així com també en el tram de l'IRPF corresponent a Catalunya, ens sembla decebedor. No propicia la lluita contra les desigualtats que actualment vivim els ciutadans. Els euros desgravats dels impostos van indirectament a les asseguradores privades. Totes elles tindran més marge de beneficis en un mercat des-regulat en el qual el menys rendible és ser atès per una asseguradora pública. La cartera de serveis del privat és un vestit fet a mida de qui paga en funció al que està disposat a pagar, i no una cartera de serveis solidària on tots paguen en benefici del ben comú que representa la salut. El desgravament de l'assegurança privada augmenta la desigualtat entre les persones que tenen diferents graus de càrregues fiscals. Pels més rics representarà diners estalviats, però per a les classes mitjanes pràcticament no representarà cap tipus d'estalvi significatiu. La descongestió del sistema públic amb el qual es pretén justificar el desgravament no és acceptable, i molt menys quan sabem que aquesta congestió és deguda a la manca d'inversió en empleats públics d'atenció a malalts i un excés d'inversió en els productes de la indústria sanitària privada: diagnòstic i medicaments. El suport del doctor Padrós a la bonificació fiscal podria donar motiu a posicionaments semblats d'altres presidents corporatius. Per exemple, el de pàrquings privats de Barcelona per la descongestió viària pública, el d'empreses de navegació aèria privada per la descongestió del tràfic en carreteres i ferrocarrils públics, sense oblidar algunes empreses de seguretat privades per la descongestió de la inseguretat pública.
http://publicacions-acdsp.blogspot.com.es/2014/02/la-bonificacio-fiscal-de-les-polisses.html