EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimecres, 21 d’octubre de 2015

Els Copagaments en Sanitat produeixen més malaltia, més exclusions i més desigualtat

Ara que algun partit que es presenta a les pròximes eleccions planteja la instauració de copagaments en Sanitat, convé recordar que:
 
1. Tota l'experiència internacional demostra que els copagaments penalitzen les persones més pobres i més malaltes, produint exclusions en l'accés a prestacions sanitàries necessàries i augmentant la morbiditat i mortalitat en els grups de població més vulnerables, i fins i tot hi ha algunes dades que assenyalen que pot ser econòmicament negatiu en incrementar la utilització d'altres serveis sanitaris. Per a més informació veure: El copagament sanitari: resultats per al sistema sanitari i els pacients:http://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/el-copago-sanitario-resultados-para-el-sistema-sanitario-y-los-pacientes2. La instauració dels copagaments pel RDL 16/2012, confirmen aquest fet al nostre país, el 14,76% de les persones que reben una prescripció farmacèutica no la retiren de les oficines de farmàcia, amb els previsibles danys per a la salut .3. Fins i tot el propi RDL 16/2012 no s'ha aplicat de manera total pel rebuig social i professional i els problemes de salut que produïa. Així no s'ha aplicat el copagament sobre els medicaments que es retiren de la farmàcia hospitalària, el transport sanitari, etc.4. En un moment en què hi ha un 22,2% de la població en atur i més de 700.000 famílies no tenen cap ingrés, plantejar mes copagaments en Sanitat és excloure un elevat percentatge de la població de l'accés a les prestacions sanitàries.
 
Per tots aquests motius rebutgem qualsevol implantació de nous copagaments en Sanitat i exigim una vegada més la derogació del RDL 16/2012 que ha suposat un greu retrocés en el dret a la protecció de la salut, que teòricament garanteix la Constitució, de la població espanyola .
 
Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública
21 octubre 2015
 
www.fadsp.orgTwitter:FADSPUTambé a Facebook