EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 23 d’octubre de 2015

La despesa sanitària mitjana de les famílies espanyoles és de 1.378 euros. Un 14% del pressupost familiar mitjà i 28% en famílies amb ingressos mensuals de menys de 1.000 €

Les llars espanyoles destinem una mitjana de 1.378 euros a l'any a despeses sanitàries, segons es desprèn d'un estudi dut a terme per OCU, el que suposa un 14% del pressupost familiar mitjà. https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2015/gasto-sanitario
..... Les famílies, segons OCU, destinen de mitjana gairebé la meitat de les despeses sanitàries a les cures dentals (614 €). Segueixen els cures oftalmològiques (197 €) i els medicaments (167 €). A continuació es troben les despeses destinades a la rehabilitació i fisioteràpia (90 €) i la despesa en malalties cròniques (86 €). Els capítols en què menys ens gastem de mitjana són l'atenció psiquiàtrica i psicològica (39 €) l'embaràs i el part (35 €) les cures auditives (31 €) i l'ortopèdia. ..... Comparant les dades amb un estudi similar realitzat per OCU en 2010, la partida que més creix (+ 58%) és la de la despesa destinada a medicaments. Aquest increment està motivat, segons el parer d'OCU, per dos factors principals: l'augment del copagament farmacèutic per les retallades aplicades en els darrers anys i la medicalització de la vida quotidiana que estem vivint últimament. Des OCU ja venen anunciant el que estava passant a través de la campanya "Que no medicalitzin la teva vida" Les despeses en rehabilitació i fisioteràpia han pujat un 45% i els relacionats amb l'audició un 29%. Altres despeses sanitàries han baixat en comparació amb l'últim estudi. La despesa destinada per les famílies a tractar malalties cròniques s'ha reduït en un 9%, les cures oftalmològiques un 19% i un 25% l'ortopèdia. OCU denuncia que moltes famílies es veuen obligades a renunciar o a posposar un tractament mèdic per les seves dificultats econòmiques. Un 34% dels enquestats ha deixat el tractament que estava seguint per més endavant i un 13% el va abandonar definitivament per no tenir recursos per poder pagar-lo. Per especialitats, els retards o abandonaments es corresponien en un 41% amb l'atenció dental, un 24% amb la oftalmològica i un 19% amb la fisioteràpia.... les despeses sanitàries no afecten per igual a totes les famílies. De mitjana suposen un 14% de la despesa familiar, però per a les famílies amb ingressos mensuals per sota de 1.000 € l'impacte de la despesa sanitària es dobla, arribant a aconseguir el 28% del seu pressupost familiar. De fet per al 30% de les famílies enquestades va resultar difícil o molt difícil afrontar les despeses mèdiques.Una de les opcions que els queda als usuaris és demanar un préstec per finançar qualsevol dels tractaments no coberts per la sanitat pública. Un 15% dels enquestats reconeix que ha sol·licitat com a mínim un cop un crèdit per finançar aquests tractaments.Per OCU cal ampliar la cartera de prestacions. Especialment per a aquelles famílies amb menors ingressos a les que els resulta molt més difícil fer front a les despeses sanitàries. Sobretot perquè les privacions porten conseqüències, retardar o abandonar els tractaments va tenir conseqüències per a un 21% dels enquestats que va tenir un problema de salut seriós.OCU creu que la via per ampliar les prestacions, sobretot en matèria bucodental, ha de venir de l'aplicació de mesures de racionalització de la despesa sanitària, com el finançament selectiu de tractaments basats en criteris de cost efectivitat o una major transparència en la rendició de comptes de les despeses hospitalàries, permetria estalvis importants que possibilitarien l'ampliació de prestacions.Per a més informació (mitjans de comunicació): Eva Jiménez Tel .: 91.722 60 61 - ejimenez@ocu.org www.ocu.org