EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dilluns, 31 de desembre de 2012

Una explicació molt clara del model de gestió aplicat a la Comunitat de Madrid

La Comunitat Autònoma paga una quantitat fixa per persona de la població que ha de atendre el centre i una quantitat durant 30 anys per la utilització del edifici construit, a la empresa constructora. Aquesta mateixa empresa gestiona també la asistencia sanitària del centre
(veure videu al link seg.  http://www.youtube.com/watch?v=fXFWKFMIY8w   o al blog Alternatives en gestió de la salut)